Kết quả phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu năm 2019

Năm 2019 phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai bám sát Chỉ thị của Tỉnh uỷ, kế hoạch của UBND tỉnh hướng vào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua CCB gương mẫu tỉnh Lào Cai lần thứ IV và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB VN gắn với đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

   Nội dung, chỉ tiêu, hình thức tổ chức thi đua sát thực tiễn phù hợp với chức năng và nhiệm vụ chính trị của Hội; qua đó tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình thi đua trên một số lĩnh vực như Bảo vệ môi trường ở Xuân Quang, Bảo Thắng; mô hình trồng gấc ở Dương Quỳ, Văn Bàn; mô hình trực cảnh giới bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường ngang dân sinh thuộc huyện Bảo Thắng và Bảo Yên; mô hình mỗi quí làm một việc tốt ở Bắc Cường, thành phố Lào Cai.v.v.

   Thi đua hướng vào các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ và phối hợp đảm bảo tốt chế độ, chính sách đối với các thế hệ Cựu chiến binh, góp phần thi đua xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, kiện toàn cán bộ làm công tác Hội, phát triển hội viên. Xây dựng các mô hình, công trình nhà nghĩa tình đồng đội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, trật tự xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống bệnh dịch; phòng, chống thiên tai…Công tác thi đua khen thưởng được Đảng đoàn, cấp uỷ và người đứng đầu quan tâm chỉ đạo, được sự phối hợp chặt chẽ của cấp uỷ chính quyền địa phương và các đoàn thể, công thi đua của Hội CCB đã tập hợp đông đảo cán bộ hội viên hưởng ứng tham gia.

   Năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị trọng đại và nhiều ngày lễ lớn của Đất nước và địa phương, phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu hướng vào thực hiện mục tiêu sau:

   1. Cán bộ hội viên thi đua phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

   2. Thi đua đoàn kết, tập hợp các thế hệ Cựu chiến binh, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị.

   3. Thi đua có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB.

   4. Thi đua tham gia tích cực và có hiệu quả giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

   5. Thi đua kết hợp chặt chẽ giữa các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, địa phương, thúc đẩy toàn Hội phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ./.

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập