HỎI-ĐÁP VỀ PHÁP LỆNH VÀ ĐIỀU LỆ CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỎI-ĐÁP VỀ PHÁP LỆNH VÀ ĐIỀU LỆ CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

( tiếp theo kỳ trước - sau câu 7)

Câu hỏi 8 : Những người được xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh

Trả lời: Theo quy định tại Điều 5 (Chương III), Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2018, những người được xét kết nạp vào Hội gồm:

1. Các đồng chí đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng tổ chức trước ngày Cách mạng Tháng Tám 1945.

2. Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam gồm: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, Bộ đội biên phòng, Biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, nay đã xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu.

3. Cán bộ, chiến sỹ dân quân, du kích, tự vệ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, đội viên các đội công tác vũ trang vùng địch tạm chiếm.

4. Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội đã xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu.

6. Hạ sỹ quan, binh sỹ đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, về định cư tại: các xã, huyện, tỉnh miền núi; xã, huyện biên giới đất liền, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đầu biên giới, hải đảo.

8. Những quân nhân trong quá trình làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ có thành tích xuất sắc được quân đội và Nhà nước khen thưởng. Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ khi ra quân là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc được địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

9. Những quân nhân, Cựu quân nhân được Bộ Quốc phòng đào tạo thành sĩ quan dự bị.

Những người trên đây giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị; hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Cựu chiến binh và Nhân dân tín nhiệm, tán thành và tự nguyện thực hiện Điều lệ Hội, nhiệm vụ hội viên, làm đơn xin vào Hội đều được xem xét kết nạp vào Hội.

Câu hỏi 9: Hội viên Cựu chiến binh có những nhiệm vụ gì ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 6 (Chương III), Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2018, hội viên Cựu chiến binh có nhiệm vụ:

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

2. Chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Hội, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Hội giao cho.

3. Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức và giữ gìn phẩm chất, tư cách hội viên.

4. Đoàn kết tương trợ nhau trên tình đồng chí, đồng đội, nhất là khi gặp khó khăn.

5. Tuyên truyền phát triển hội viên mới, đóng hội phí sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở hội và tham gia xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về mọi mặt.

Câu hỏi 10: Hội viên Cựu chiến binh có những quyền lợi gì?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 7 (Chương III), Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2018, hội viên Cựu chiến binh có quyền lợi như sau:

1. Được thông tin, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cần thiết theo sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng, tham gia sinh hoạt, hoạt động của Hội.

2. Được giúp đỡ làm kinh tế, cải thiện đời sống theo khả năng của Hội.

3. Được Hội giúp đỡ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

4. Thảo luận, phê bình, chất vấn, kiến nghị và biểu quyết các công việc của Hội.

5.Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.

 

                                                                                        Ngày 02 tháng 3 năm 2022

                                                                                          Trần Ngọc Đính biên tập

 

          

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 305
  • Tất cả: 132,753
Đăng nhập