Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hoá giao thông" giai đoạn 2023 - 2028
Số ký hiệu văn bản 04/CTPH-UBATGTQG-HCCBVN
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hoá giao thông" giai đoạn 2023 - 2028
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thắng - Bế Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 04_0003.pdf