Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/CCB-TCKT 17/11/2022 Triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022
Lượt xem: 7
Tải về 1
01/NQ-CCB 09/11/2022 Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2022 - 207
Lượt xem: 31
Tải về 0
01/HD-CCB 09/11/2022 Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong tổ chức Hội CCB các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 17
Tải về 0
03/KH-CCB 09/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 22/7/2022 của BTVTU "về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo"
Lượt xem: 19
Tải về 0
74-HD/BTGTU 24/06/2022 Hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến tím hiểu kiến thức về biển, đáo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
Lượt xem: 51
Tải về 0
714/CCB-PTVP 10/02/2022 V/v tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 118
Tải về 1
191/KH-CCB 17/01/2022 Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam
Lượt xem: 112
Tải về 4
630/CCB-TC 09/09/2021 V/v thực hiện Chương trình hỗ trợ 1 triệu phần quà tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid-19
Lượt xem: 118
Tải về 4
47/CCB-TG 23/07/2021 V/v Phát sóng phim tài liệu "Hành trình đi tìm đồng đội"
Lượt xem: 115
Tải về 4
140/KH-CCB 05/01/2021 Kế hoạch công tác Hội năm 2021
Lượt xem: 143
Tải về 21
1234