Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
253/QĐ-CCB 16/08/2023 Quyết định ban hành tiêu chí "Cựu chiến binh gương mẫu" của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Lượt xem: 179
Tải về 82
596/CCB-TCCS 16/12/2022 V/v triệu tập đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII
Lượt xem: 147
Tải về 13
491/QĐ-CCB 22/11/2022 Quyết định ban hành Quy định về việc tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội CCB Việt Nam hy sinh, từ trần
Lượt xem: 2179
Tải về 488
55/BC-CCB 21/11/2022 Báo cáo tổng kết cuộc thi tìm hiểu truyền thống và Đại hội CCB Việt Nam
Lượt xem: 118
Tải về 17
71/HD-CCB 12/02/2020 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết "Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới"
Lượt xem: 834
Tải về 96
05/NQ-CCB 09/01/2020 Nghị quyết xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Lượt xem: 951
Tải về 134
TU 01/12/2014 Hướng dẫn số 02/HD-TCCS, ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, về việc Thủ tục chuẩn y và kiện toàn Ban chấp hành Hội CCB các cấp
Lượt xem: 690
Tải về 46
TU2 01/12/2014 Nghị quyết số 04/NQ-CCB, ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, về công tác quy hoạch cán bộ Hội và xây dựng Ban chấp hành các cấp vững mạnh
Lượt xem: 3974
Tải về 54
TU 01/12/2014 Quy định số 122QĐ/CCB, ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, về việc Cựu chiến binh Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Lượt xem: 561
Tải về 41