Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
491/QĐ-CCB 22/11/2022 Quyết định ban hành Quy định về việc tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội CCB Việt Nam hy sinh, từ trần
Lượt xem: 27
Tải về 5
55/BC-CCB 21/11/2022 Báo cáo tổng kết cuộc thi tìm hiểu truyền thống và Đại hội CCB Việt Nam
Lượt xem: 15
Tải về 0
71/HD-CCB 12/02/2020 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết "Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới"
Lượt xem: 638
Tải về 60
05/NQ-CCB 09/01/2020 Nghị quyết xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Lượt xem: 432
Tải về 84
TU 01/12/2014 Hướng dẫn số 02/HD-TCCS, ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, về việc Thủ tục chuẩn y và kiện toàn Ban chấp hành Hội CCB các cấp
Lượt xem: 468
Tải về 8
TU2 01/12/2014 Nghị quyết số 04/NQ-CCB, ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, về công tác quy hoạch cán bộ Hội và xây dựng Ban chấp hành các cấp vững mạnh
Lượt xem: 3667
Tải về 14
TU 01/12/2014 Quy định số 122QĐ/CCB, ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, về việc Cựu chiến binh Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Lượt xem: 458
Tải về 9