Hướng dẫn số 02/HD-TCCS, ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, về việc Thủ tục chuẩn y và kiện toàn Ban chấp hành Hội CCB các cấp
Số ký hiệu văn bản TU
Ngày ban hành 01/12/2014
Ngày hiệu lực 01/12/2014
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 02/HD-TCCS, ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, về việc Thủ tục chuẩn y và kiện toàn Ban chấp hành Hội CCB các cấp
Hình thức văn bản Văn bản Trung Ương
Lĩnh vực Văn Bản Trung Ương
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm b85ecfee258ca2ee2d8cc2964c13db321412010854418665vbchidao1.pdf