Nghị quyết xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-CCB
Ngày ban hành 09/01/2020
Ngày hiệu lực 24/03/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn Bản Trung Ương
Người ký duyệt Nguyễn Văn Được
Tài liệu đính kèm nq-so-05.pdf