Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểm chính sách, pháp luật đối với đồng bào DTTS và miền núi, năm 2023"
Số ký hiệu văn bản 1015/BTC
Ngày ban hành 29/09/2023
Ngày hiệu lực 29/09/2023
Trích yếu nội dung Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểm chính sách, pháp luật đối với đồng bào DTTS và miền núi, năm 2023"
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm 1_the_le_cuoc_thi_2309290824183120230929103928669_signed_20230929014330599.pdf