Hướng dẫn thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý và xây dựng pháp luật về quân sự, quốc phòng
Số ký hiệu văn bản 20/HD-CCB-BPL
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý và xây dựng pháp luật về quân sự, quốc phòng
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Khuất Việt Dũng
Tài liệu đính kèm 20_0002.pdf