Hướng dẫn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023
Số ký hiệu văn bản 77/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 11/10/2023
Ngày hiệu lực 11/10/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm 77.pdf