Bát Xát tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và 03 năm thực hiện Quy định số 60-QĐ/TU
anh tin bai

Đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện chủ trì Hội nghị.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã phát huy vai trò trách nhiệm tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII trên địa bàn. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Toàn huyện đã thành lập 169 trang tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, thu hút hằng trăm nghìn lượt thích, chia sẻ, bình luận. Trang của huyện đã chia sẻ lan tỏa trên 10 nghìn thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt. Chủ động phối hợp với các lực lượng bóc gỡ trên 300 tài khoản xấu độc. Tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết chính luận do tỉnh ủy Lào Cai tổ chức với 431 bài dự thi, qua đó tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo Công an huyện phát biểu tại hội nghị

Song song với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác tuyên vận được Đảng bộ huyện xác định là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, lâu dài. Sau 03 năm thực hiện Quy định số 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên vận, các phong trào thi đua đã đi vào thực chất, rộng khắp; sức mạnh của Nhân dân được khơi dậy, phát huy, hướng tới khắc phục khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị một cách bền vững, nhất là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh và thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, văn minh đô thị; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm nhân dân đã hiến 232.925m2 đất; đóng góp trên 38.667 ngày công; thu nhập bình quân đầu người tăng đạt 32,6 triệu đồng/người/năm; diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực với 253 mô hình. Tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Kết quả, đã có 21/21 xã, thị trấn xếp loại tốt; 100% tổ tuyên vận xếp loại từ khá trở lên. Hằng năm, công tác tuyên vận của huyện Bát Xát được tỉnh đánh giá xếp loại tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và công tác tuyên vận trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: Chưa có bài viết chuyên sâu để đấu tranh trên không gian mạng; việc biên tập, chia sẻ, đăng tải tin bài tuyên truyền trên trang fanpage một số đơn vị chưa nhiều. Công tác tuyên truyền vận động tại một số cấp ủy cơ sở hiệu quả chưa cao; chất lượng tham mưu của một số đồng chí phó ban tuyên vận chuyên trách còn hạn chế,…

 

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo xã Quang Kim phát biểu thảo luận

Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, với 8 ý kiến phát biểu tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả cũng như hạn chế còn tồn tại trong thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và thực hiện Quy định 60 của Tỉnh ủy về công tác tuyên vận; nhất là những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ; đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Việc nâng cao hiệu quả các fanpage trong công tác tuyên truyền, vận động. Công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; cách làm sáng tạo trong công tác tuyên vận ở cơ sở trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, an ninh trật tự,…

 

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả mà huyện Bát Xát đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và Quy định số 60-QĐ/TU thời gian qua của huyện Bát Xát; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Bát Xát cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục nâng cao chất lượng các trang fanpage từ huyện đến cơ sở; phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban Tuyên vận xã, tổ Tuyên vận thôn, tổ dân phố; chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, phương thức hoạt động công tác Tuyên vận. Quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ từ huyện đến cơ sở phù hợp với từng địa phương, đơn vị; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua tại địa phương....

anh tin bai

 Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quy định 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác Tuyên vận; các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện trên các lĩnh vực. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Tuyên vận; chủ động thăm nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Nhân dân; đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn cho các lực lượng làm công tác Tuyên vận từ huyện đến cơ sở. Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực tham gia đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; tăng cường viết tin, bài về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân để tuyên truyền nhân rộng. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động trang tuyên truyền của BCĐ 35 huyện....

anh tin bai

Dịp này, Huyện ủy Bát Xát đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và 3 năm thực hiện Quy định số 60 của Tỉnh ủy Lào Cai (Ảnh trên).

Theo nguồn: Cổng TTĐT Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập