Phát triển đảng viên là hội viên cựu chiến binh

Rà soát, vận động bộ đội xuất ngũ tham gia tổ chức hội, từ đó bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên là giải pháp mà các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đang triển khai thực hiện.

Kết thúc thời gian phục vụ trong quân đội, anh Hoàng Văn Thịnh, 25 tuổi xuất ngũ trở về địa phương tham gia lao động, sản xuất. Sau một thời gian được giới thiệu, tuyên truyền về tổ chức hội cựu chiến binh, anh đã hiểu rõ, tự nguyện ra nhập tổ chức hội, sinh hoạt tại Chi hội Cựu chiến binh thôn Làng My, xã Xuân Quang (Bảo Thắng). Đã trải qua môi trường quân ngũ, khi xuất ngũ lại tiếp tục rèn luyện trong tổ chức hội, được các hội viên cựu chiến binh giúp đỡ, động viên, anh nỗ lực phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Qua đó, anh được tổ chức hội cựu chiến binh lựa chọn, giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và được kết nạp Đảng vào cuối năm 2022.

anh tin bai

Cựu chiến binh Vũ Văn Tăng (thứ 2 bên phải) thuộc Chi bộ Cựu chiến binh thôn Hùng Thắng (xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) được kết nạp Đảng.

Anh Hoàng Văn Thịnh là 1 trong 18 đảng viên là hội viên cựu chiến binh huyện Bảo Thắng được kết nạp trong năm qua. Hội Cựu chiến binh huyện cũng là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng kết nạp đảng viên là hội viên cựu chiến binh. Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức hội, Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Thắng đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, tổ chức hội cấp trên về công tác phát triển đảng viên tới các tổ chức hội cơ sở. Từ đó, mỗi cán bộ, hội viên, tổ chức hội nhận thức rõ trách nhiệm trong tạo nguồn, phối hợp tạo nguồn, giới thiệu hội viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét, kết nạp khi đủ điều kiện. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh huyện quan tâm kết nạp hội viên mới, nhất là bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Trong năm 2022, Hội Cựu chiến binh huyện đã kết nạp thêm 88 hội viên; giới thiệu 24 hội viên tham gia học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, trong đó đã có 18 hội viên vinh dự được kết nạp Đảng.

Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có hơn 24.000 hội viên, được sắp xếp ở 11 tổ chức hội cấp trên cơ sở và 152 tổ chức hội cơ sở cấp xã; 59 tổ chức hội cơ sở ở cơ quan, đơn vị. Đa số hội viên tuổi cao, đã nghỉ hưu hoặc phục viên; một số ít hội viên là quân nhân xuất ngũ trẻ tuổi. Đối với cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh, có 12 cán bộ, công chức đang công tác, đều là đảng viên nên không có nguồn để bồi dưỡng, kết nạp. Thực tế đó cho thấy nguồn kết nạp đảng viên trong tổ chức hội rất hạn chế. Số lượng hội viên giới thiệu kết nạp Đảng còn ít; một số tổ chức hội cấp huyện chưa giới thiệu kết nạp được đảng viên là hội viên.

Khắc phục khó khăn, hằng năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phổ biến, quán triệt kế hoạch phát triển đảng viên của tỉnh tới các cấp hội, hội viên, đồng thời yêu cầu các cấp hội phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để phát hiện, giới thiệu nguồn quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng. Trong đó, thông qua công tác tuyển quân hằng năm, các cấp hội nắm thông tin. Khi quân nhân xuất ngũ trở về địa phương phối hợp nắm nguồn vận động quân nhân có đủ tiêu chuẩn kết nạp vào tổ chức hội, chú ý đến những quân nhân là tiểu đội trưởng hoặc đã tham gia học lớp đối tượng Đảng trước khi xuất ngũ, qua đó lựa chọn giới thiệu, tạo nguồn phát triển đảng viên. Các cấp hội triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động để phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng hội viên có đủ điều kiện, có mong muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Năm 2022, hội cựu chiến binh các cấp đã giới thiệu để các tổ chức đảng kết nạp 49 đảng viên là hội viên cựu chiến binh thuộc hội cựu chiến binh các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà và Mường Khương.

Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về phát triển đảng viên, trong những năm tiếp theo, phấn đấu 100% tổ chức hội cựu chiến binh cấp huyện giới thiệu, kết nạp Đảng từ 5 hội viên trở lên/tổ chức hội/năm.

Theo Nguồn: Báo Lào Cai điện tử

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 330
  • Tất cả: 132,778
Đăng nhập