Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai quán triệt tốt tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân

Sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được ban hành; căn cứ vào Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai và Hướng dẫn số 117/HD-CCB ngày 14/9/2016 của Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chi bộ Hội CCB tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch số 160/KH-CCB ngày 05 tháng 01 năm 2017 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung Chỉ thị 05 vào chương trình công tác hàng năm của cơ quan.

Chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc xây dựng kế hoạch hằng năm, bám sát phương châm chỉ đạo thực hiện của Trung ương là: “ trên trước, dưới sau ”, “ trong trước, ngoài sau”, “ học đi đôi với làm theo”. Thực hiện theo đúng quy định số 28- QĐTU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy, đồng thời tập trung xác định những khâu đột phá nhằm tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác, trong đó, xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và những khó khăn của đất nước và địa phương, trước âm mưu chống phá của các thể lực thù địch bằng chiến lược diễn biến hoà bình. Những năm qua, các cấp hội đã luôn tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, tiếp tục phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tư tưởng của CCB, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức trong sạch, vững mạnh. Nhiều đồng chí CCB đã phấn đấu trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất, năng lực, tín nhiệm cao, tiêu biểu như: Đồng chí Sùng Chúng – nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Đỗ Trường Sơn – uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí Thư Thành ủy; đồng chí Ngô Đức Ảnh – Giám đốc sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Trọng Phú – Phó giám đốc Công ty APaTítVN; đồng chí Hứa Tân Hưng - Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Sa Pa, nay là Hiệu trường trường chính trị tỉnh, CCB Phạm Thị Kim Duyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lào Cai; CCB Nguyễn Văn Dũng - UVBTV, chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Bảo Thắng; CCB Nguyễn Văn Thuần nguyên phó bí thư thường trực huyện Văn Bàn.v.v.

Là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Với vai trò trách nhiệm của mình, Hội CCB các cấp luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể vận động hội viên gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân các dân tộc xây dựng khối đại đoàn kết tạo sức mạnh thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần trách nhiêm và gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ địa phương giao; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.  Cựu chiến binh tham gia nhiều ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tham gia ý kiến xây dựng khi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các cấp Hội tích cực chủ động giới thiệu cho cấp ủy bồi dưỡng kết nạp được 330 hội viên ưu tú vào Đảng, đến nay tổng số đảng viên là CCB có trên 6000 đồng chí = 26% so với tổng số hội viên toàn tỉnh (tăng so với kỳ Đại hội trước là 1%). Hiện có 1.225 hội viên là Đảng viên tham gia cấp uỷ các cấp (cấp tỉnh 4, cấp huyện và tương đương 5, cấp xã phường 736, cấp chi bộ 480), 677 hội viên CCB là đại biểu HĐND các cấp, 204 hội viên giữ chức vụ chủ chốt HĐND và UBND các cấp và lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước. Dù ở cương vị nào , cán bộ, hội viên CCB cũng luôn phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời các tổ chức Hội và hội viên CCB luôn đề cao cảnh giác đấu tranh kiên quyết với các quan điểm sai trái xuyên tạc, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chống biểu hiện tiêu cực, tham nhũng góp phần trực tiếp tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh, triển khai đổi mới việc học tập, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiêu biểu như: Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan- Doanh nghiệp có 36 hội viên được bầu vào cấp uỷ Đảng, 121 đồng giữ các chức vụ chủ chốt (Phó, trưởng phòng trở lên) trong các công ty, xí nghiệp và doanh nghiệp nhà nước; Hội CCB xã Liên Minh, xã Mường Bo (Thị xã Sa Pa); Hội CCB phường Kim Tân, phường Bắc Cường, phường Nam Cường (Thành phố Lào Cai); Hội CCB xã Yên Sơn, xã Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên); Hội CCB xã Khánh Yên Thượng, xã Liêm Phú, xã Võ Lao (huyện Văn Bàn).v.v..

Đại hội lần thứ VI Hội CCB tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2017-2022

 (Các đ/c BCH chụp ảnh lưu niệm cùng đ/c Hà Thị Nga - Phó BT Thường trực Tỉnh ủy)

Các cấp hội và hội viên CCB luôn nhận thức đúng đắn mục đích ý nghĩa, vai trò trách nhiệm trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tích cực tham gia và gương mẫu vận động nhân dân giữ gìn an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội. Từ năm 2016 đến đầu năm 2020, Lào Cai có 732 hội viên CCB được cấp ủy chính quyền và nhân dân tín nhiệm giao nhiệm vụ tham gia lực lượng an ninh (Trong đó 34 hội viên đảm nhiệm chức trưởng hoặc phó công an xã, còn lại là an ninh viên). Đây là lực lượng ở cơ sở luôn giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ ; là nòng cốt thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” với phong trào 5 không mô hình 1+5, mô hình “Làng bản an ninh, trật tự an toàn xã hội”, mô hình Dòng họ tự quản, mô hình Cụm an ninh liên kết và mô hình phòng, chống tội phạm. Đến nay, các vị trí trưởng, phó công an xã đã bàn giao cho công an chính quy, nên một số đồng chí chuyển vị trí công tác khác và một số vẫn tiếp tục tham gia lực lượng an ninh thôn, bản. Mặt khác, Cựu chiến binh Lào Cai luôn tích cực tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm nhiệm cảnh giới 9 điểm và đang triển khai tiếp 7 điểm giao cắt giữa đường sắt với đường ngang dân sinh có mật độ người qua lại đông, nguy cơ mất an toàn giao thông cao; phối hợp với Bộ đội Biên phòng tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị hợp tác và phát triển. Các cấp Hội cơ sở làm tốt công tác nắm, phản ánh tình hình cho cấp uỷ chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo không để thành điểm nóng. Đặc biệt các tổ chức Hội, hội viên CCB tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phản động, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng lôi kéo kích động tham gia hoạt động gây rối, chống Đảng, chính quyền. Điển hình về phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" là Hội CCB thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà), xã A Mú Sung, xã Quang Kim (huyện Bát Xát), xã Bản Phiệt, xã Phong Niên,Thị trấn Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng); Điển hình về mô hình "phòng, chống tội phạm TTXH-MT" là xã Bản Xen, xã Lùng Vai (huyện Mường Khương); Điển hình về xây dựng "Làng bản an ninh, trật tự an toàn xã hội" là xã Mường Bo, Xã Bản Hồ, Xã Thanh Bình (Thị xã Sa Pa), xã Bản Vược, xã Bản Qua, xã Nậm Chạc (huyện Bát Xát); điển hình mô hình "Tự quản đương biên, mốc gới" là xã Pha Long, xã Lùng Vai, xã Nậm Chảy, xã Bả Lầu (huyện Mường Khương)…

Mới đây (tháng 2/2021) Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai, đã đăng ký với Tỉnh ủy thực hiện nội dung "Đổi mới công tác nắm tinh hinh tư tưởng của cán bộ, hội viên ngay từ cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp, bị lôi kéo kích động, gây rối". Tới nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc triển khai thực hiện. Thực hiện tốt nội dung này, cũng chính là giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Hội, góp phần tích cực vào việc Quán triệt tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân./.

Ảnh Tư liệu, bài: Nguyễn Văn Lâm - Hội Cựu chiến binh tỉnh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 160
  • Trong tuần: 344
  • Tất cả: 132,792
Đăng nhập