Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
74-HD/BTGTU 24/06/2022 Hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến tím hiểu kiến thức về biển, đáo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
Lượt xem: 26
Tải về 0
714/CCB-PTVP 10/02/2022 V/v tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 91
Tải về 1
191/KH-CCB 17/01/2022 Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam
Lượt xem: 100
Tải về 4
630/CCB-TC 09/09/2021 V/v thực hiện Chương trình hỗ trợ 1 triệu phần quà tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid-19
Lượt xem: 96
Tải về 4
47/CCB-TG 23/07/2021 V/v Phát sóng phim tài liệu "Hành trình đi tìm đồng đội"
Lượt xem: 93
Tải về 4
140/KH-CCB 05/01/2021 Kế hoạch công tác Hội năm 2021
Lượt xem: 118
Tải về 17
24-QC/TU 07/08/2020 Quy chế cuộc thi báo chí, bút ký văn học viết về những tấm gương sáng tạo điển hình của Lào Cai trong 30 năm tái lập và phát triển
Lượt xem: 89
Tải về 2
113/KH-CCB 04/08/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 120
Tải về 9
05/NQ-CCB 04/08/2020 Nghị quyết xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 376
Tải về 38
325-KH/TU 14/07/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí, bút ký văn học viết về những tấm gương sáng tạo điển hình của Lào Cai trong 30 năm tái lập và phát triển
Lượt xem: 68
Tải về 3
123