Nghị quyết xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-CCB
Ngày ban hành 04/08/2020
Ngày hiệu lực 04/08/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Lương Văn Sơn
Tài liệu đính kèm So 05_0001.pdf