Về việc thành lập Trung tâm dịch vụ khu kinh tế tỉnh Lào Cai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dịch vụ, tư vấn và hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Lào Cai và Trung tâm dịch vụ các cửa khẩu tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4722/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2016
Ngày hiệu lực 28/12/2016
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Trung tâm dịch vụ khu kinh tế tỉnh Lào Cai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dịch vụ, tư vấn và hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Lào Cai và Trung tâm dịch vụ các cửa khẩu tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4722 QĐ.pdf