Hợp đồng giáo viên năm 2016 - 2017
Số ký hiệu văn bản 5725/UBND-NC
Ngày ban hành 22/11/2016
Ngày hiệu lực 22/11/2016
Trích yếu nội dung Hợp đồng giáo viên năm 2016 - 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5725 CV.pdf