Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 3623/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Ngày hiệu lực 21/10/2016
Trích yếu nội dung Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 3623QĐUB.pdf