Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quĩ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3587/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2016
Ngày hiệu lực 20/10/2016
Trích yếu nội dung Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quĩ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3587 qđ.pdf