Tham gia ý kiến vào dự thảo
Số ký hiệu văn bản 235/CCB-VP
Ngày ban hành 26/02/2020
Ngày hiệu lực 26/02/2020
Trích yếu nội dung Tham gia ý kiến vào dự thảo
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Lương Văn Sơn
Tài liệu đính kèm V_v_dinh_chinh_thong_tin_tren_bia_mo_liet_sy.pdf