CTPH thực hiện CVĐ "CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng VHGT" giai đoạn 2018 - 2023
Số ký hiệu văn bản 05/CTPH-BATGT-HCCB
Ngày ban hành 30/10/2018
Ngày hiệu lực 30/10/2018
Trích yếu nội dung CTPH thực hiện CVĐ "CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng VHGT" giai đoạn 2018 - 2023
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Lương Văn Sơn
Tài liệu đính kèm CTPH_so_05_voi_Ban_ATGT_tinh84.pdf