HD tổng kết thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 11/HD-CCB
Ngày ban hành 05/12/2018
Ngày hiệu lực 05/12/2018
Trích yếu nội dung HD tổng kết thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Lương Văn Sơn
Tài liệu đính kèm HD_tong_ket_thi_dua_lan_thu_IV.pdf