Về việc cử đại biểu dự và khen thưởng tại Đại hội thi đua CCB gương mẫu Hội CCB tỉnh lần thứ IV, giai đoạn 2014 - 2019
Số ký hiệu văn bản 207/CCB-TG
Ngày ban hành 06/03/2019
Ngày hiệu lực 06/03/2019
Trích yếu nội dung Về việc cử đại biểu dự và khen thưởng tại Đại hội thi đua CCB gương mẫu Hội CCB tỉnh lần thứ IV, giai đoạn 2014 - 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Lương Văn Sơn
Tài liệu đính kèm Cu_dai_bieu_du_DH_thi_dua_lan_thu_IV.pdf