Đóng góp ý kiến vào dự thảo Pháp lệnh ưu đãi Người có công
Số ký hiệu văn bản 263/CCB
Ngày ban hành 04/07/2019
Ngày hiệu lực 04/07/2019
Trích yếu nội dung Đóng góp ý kiến vào dự thảo Pháp lệnh ưu đãi Người có công
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Lương Văn Sơn
Tài liệu đính kèm Dong_gop_y_kien_phap_lenh_uu_dai_NCC.pdf