Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 191/KH-CCB
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Lương Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 191_0001.pdf