V/v thực hiện Chương trình hỗ trợ 1 triệu phần quà tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 630/CCB-TC
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Chương trình hỗ trợ 1 triệu phần quà tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Lương Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 630_0001.pdf