V/v Phát sóng phim tài liệu "Hành trình đi tìm đồng đội"
Số ký hiệu văn bản 47/CCB-TG
Ngày ban hành 23/07/2021
Ngày hiệu lực 23/07/2021
Trích yếu nội dung V/v Phát sóng phim tài liệu "Hành trình đi tìm đồng đội"
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Hồ Bá Vinh
Tài liệu đính kèm 47.pdf