Hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến tím hiểu kiến thức về biển, đáo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
Số ký hiệu văn bản 74-HD/BTGTU
Ngày ban hành 24/06/2022
Ngày hiệu lực 24/06/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến tím hiểu kiến thức về biển, đáo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hd-cuoc-thi-bien-dao.pdf