V/v triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải biên cương năm 2022"
Số ký hiệu văn bản 811-CV/BTGTU
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải biên cương năm 2022"
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 811.pdf
qd.pdf