Nghị quyết kỳ họp lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số ký hiệu văn bản 81-NQ/ĐĐ-CCB
Ngày ban hành 16/12/2020
Ngày hiệu lực 16/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết kỳ họp lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Lương Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 81-dd_0001.pdf