V/v tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 714/CCB-PTVP
Ngày ban hành 10/02/2022
Ngày hiệu lực 10/02/2022
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt Lương Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 714_0001.pdf