Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho BCĐ hỗ trợ thực hiện các dự án của Tập đoàn Sun Group và Bitexco trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4265/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/11/2016
Ngày hiệu lực 29/11/2016
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho BCĐ hỗ trợ thực hiện các dự án của Tập đoàn Sun Group và Bitexco trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4265 QĐ.pdf