V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2016
Số ký hiệu văn bản 3958/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2016
Ngày hiệu lực 08/11/2016
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2016
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 3958 QD UB.pdf