Quyết định số 28/QĐ-CCB, ngày 03/01/2018 của Hội CCB tỉnh Lào Cai v/v ban hành QCLV của BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 22/01/2018
Ngày hiệu lực 22/01/2018
Trích yếu nội dung Quyết định số 28/QĐ-CCB, ngày 03/01/2018 của Hội CCB tỉnh Lào Cai v/v ban hành QCLV của BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Hình thức văn bản Văn bản hội
Lĩnh vực Văn Bản Hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QDbanhanhQCLVcuaBCHkhoaVI.pdf