HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN VĂN BÀN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2021
Lượt xem: 98

Thực hiện Chương trình công tác toàn khoá và Chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành Hội CCB huyện; được sự quan tâm  lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Huyện uỷ, sự chỉ đạo của Hội CCB tỉnh Lào Cai, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự nỗ lực  phấn đấu của cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh huyện Văn bàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Kết quả đó được thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể sau:

Các cấp Hội thường xuyên coi trọng công tác tư tưởng, căn cứ kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên giáo của cấp ủy cùng cấp, chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên và kế hoạch công tác năm 2021, các cấp Hội đã kịp thời thông tin tình hình thời sự quốc tế, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và địa phương đặc biệt những vấn đề phức tạp, nhạy cảm đến cán bộ, hội viên và nhân dân, qua đó định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên; kiên quyết đấu tranh chống quan điểm, hành động sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tích cực tuyên tuyền và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn giao thông; tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nhân góp phần giữ vững an ninh chính trị tại cơ sở. 100% cán bộ, hội viên là đảng viên tham gia quán triệt, học tập các nghị quyết của đảng các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kết quả 100% hội viên là đảng viên đăng ký thực hiện nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) của Đảng và thực hiện Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai. THam gia phối hợp được 1.128 buổi với 4.655 lượt cán bộ, hội viên tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở; Tổ chức tuyên truyền được 1.278 buổi với 22.316 hội viên tham gia các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 46 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 74 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai, 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) kỷ niệm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2021); kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 vv... gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, của Hội. 100 % Cán bộ, hội viên tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, tích cực phối hợp tham gia bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội HĐND các cấp không để sẩy ra gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Tích cực tham gia vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; huy động nhiều nguồn lực để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; hướng dẫn, động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hội viên chăm sóc 2 vụ lúa đạt năng xuất cao, chuyển đổi cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng cao theo sự chỉ đạo của địa phương; mô hình trang trại, gia trại được duy trì và phát triển. Số hộ hội viên nghèo toàn huyện còn 94/3.648 hộ = 2,57 %.

Hội Cựu chiến binh huyện tuyên truyền chỉ đạo hội viên tích cực phát huy tinh thần tự lực tự cường, sáng tạo học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật, liên kết với nhà khoa học để phát triển kinh tế quy mô vừa và nhỏ, liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm như các mô hình Trồng rừng, bảo vệ rừng kết hợp chăn nuôi đại gia súc đ/c Đặng Y Quý tại xã Làng Giàng, Hoàng Thanh Bích tại xã Dương Quỳ, mô hình liên kết với nhà khoa học và thị trường như mô hình HTX sản xuất tinh dầu Sả, tinh dầu Đài Bi do Hoàng Văn Thế tại xã Chiềng Ken, trồng Gấc đen lai xuất khẩu La Đức Bình tại xã Dương Quỳ, Vi Văn Thái xã Võ Lao. mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, dịch vụ như Nguyễn Văn Thắng xã Võ Lao, Nguyễn Duy Bùi xã Khánh Yên Hạ, Phạm Quang Thảo xã Tân Thượng, Đào Duy Cự xã Dương Quỳ, Vi Quang Lành, Nguyễn Duy Hoàng xã Khánh Yên Trung vv... Các Doanh nghiệp, HTX, tổ hợp, các trang trại, gia trại do Cựu chiến binh làm chủ hoạt động có hiệu quả và thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội. Năm 2021toàn huyện 02 Doanh nghiệp, 06 hợp tác xã, 21 trang trại, 97 gia trại, 05 tổ hợp sản xuất do Hội viên CCB làm chủ và 1682 hộ hội viên giầu tăng 20 hộ (trong đó có 558 hộ sản xuất kinh doanh giỏi) được các cấp công nhận.

Phối hợp với Ngân hàng CSXH tăng cường công tác quản lý, phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn vay, thực hiện nhiều giải pháp tăng dư nợ, giảm lãi tồn, nợ xấu, đặc biệt là sau thời gian nghỉ giao dịch kéo dài do Covid-19. Tổng dư nợ ủy thác do Hội

CCB quản lý là 108.928,88 triệu đồng với 2.723 hộ vay, nợ quá hạn 57,58 triệu đồng,

chiếm 0,05%. có 77 tổ TK&VV trong đó 74 tổ xếp loại tốt, 03 xếp khá, 01 tổ xếp trung bình, không có tổ yếu kém, Trong năm Hội CCB huyện đã kiểm tra 21 Hội cơ sở và trực tiếp đối chiếu tại tổ vay vốn, qua đó chỉ rõ những nội dung còn hạn chế, kịp thời khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay. Hội CCB các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH tiến hành kiểm tra đối với các tổ vay vốn và đối chiếu với các hộ vay theo kế hoạch. Quản lý, sử dụng vốn vay hiệu quả cả vốn vay do Trung ương Hội cấp giải quyết việc làm cho giải quyết việc làm cho hội viên, con em hội viên thường xuyên và lúc nông nhàn. Các chi hội xây dựng chân quỹ được 1.697,43 triệu đồng cho hội viên vay 814 triệu đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế quy mô hộ gia đình. Có 1.682 hộ khá giầu, 174 hộ cận nghèo, 94 hộ nghèo (Số liệu 2020, hiện nay đang điều tra, rà soát năm 2021). Có 2 doanh nghiệp, 6 HTX, 21 trang trại, 97 gia trại, có 558 hộ SXKD giỏi từ cấp trung ương đến xã, tham gia các buổi giao dịch, giao ban hàng tháng đầy đủ theo quy định.

Thường trực Hội CCB huyện đã tiến hành kiểm tra đối với Hội CCB Thị trấn, Tân Thượng, Nậm Dạng ,Nậm Mả, Võ Lao, Thẳm Dương, Nậm Tha. Chiềng Ken Hội CCB các xã tổ chức kiểm tra đối với 58 tổ tiết kiệm vay vốn và 346 hộ vay vốn qua kênh Ngân hành CSXH, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả, qua kiểm tra được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao vai trò của Hội CCB trong nội dung công tác này. Quản lý, phát huy tốt nguồn vốn giải quyết việc làm do Trung ương Hội phân bổ (230 triệu đồng), giải quyết được 15 lao động là hội viên, CQN và con, cháu hội viên có thu nhập ổn định. Công tác xây dựng quỹ được các tổ chức Hội cơ sở quan tâm, tạo nguồn kinh phí cho hội viên vay với lãi suất thấp góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đối với hội viên và gia đình. Năm 2021 có phát sinh 01 nhà dột nát tại xã Làng Giàng nhưng đã xóa xong đến nay hộ hội viên CCB toàn huyện không còn nhà dột nát.

Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền đến hội viên, cựu chiến binh và nhân dân thực hiện nghiêm túc các biên pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và , phối hợp với lực lượng Công an, tự vệ, Thú y tham gia chốt chặn kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối Quốc lộ liên tỉnh, vận động khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, cách ly đối với những người về từ vùng dịch, vận động hội viên, cựu chiến binh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezoe trên điện thoại thông minh góp phần kiểm soát dịch hiệu quả. vận động ủng hộ mua vác xin phòng chống dịch covid-19 được: 75.806,0 triệu đồng = 95,89 % hội viên tham gia. Ủng hộ 1 triệu phần quà hỗ trợ hội viên vượt qua đại dịch covid được: 45.375,0 triệu đông= 94,3 % hội viên tham gia.

- Phối hợp tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;  tích cực tham gia các phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ”, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” đảm bảo an toàn giao thông, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và các lễ hội truyền thống đầu Tân Sửu, cán bộ, hội viên đã tham gia trồng được 11.870  cây xanh các loại. cán bộ,

- Hội viên đã tích cực tham gia chương trình NTM  nói chung và 2 xã Nậm Dạng, Chiềng Ken về đích NTM năm 2021. Huyện hội đã chọn tiêu trí 17 ( nhà tiêu , nhà tắm hợp vệ sinh, chuồng trại gia súc xa nhà) với quyết tâm 100 % hộ hội viên các xã về đích Nông thôn mới đạt tiêu trí này. Qua khảo sát thống kế 2 xã về đích NTM mới năm 2021 (xã Chiềng ken còn 16 hộ, xã Nậm Dạng còn 04 hộ) chưa có nhà tiêu , nhà tắm hợp vệ sinh Hội CCB huyeenj và xã xuống từng hộ gia đình hội viên tuyên truyền, vận động hội viên giúp đỡ vận chuyển vật liệu, công xây dựng, Hội CCB huyện trích 5 triệu đồng hỗ trợ 5 hộ hội viên đặc biệt khó khăn. Riêng xã Làng giàng xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn Nà Bay, Hội CCB xã tham gia 150 ngày công, ủng hộ tiền 4.000.000 đồng, hiến 520 m2 đất.

 

- Phối hợp với các ngành liên quan trong việc giám sát thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách đối với các thế hệ Cựu chiến binh được các cấp Hội thường xuyên quan tâm, quyền lợi của các đối tượng được thực hiện kịp thời theo quy định. Phối hợp với Ban CHQS khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại xã Nậm Xây và tiếp tục đề nghị xem xét quy tập hài cốt liệt sỹ Hoàng Văn Pai huy sinh đã phát hiện tại đầu nguồn suối Phú Nhuận về nghĩa trang huyện và thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với người có công.

Phối hợp với Công an huyện tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCB ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay, trên địa bàn huyện Văn Bàn.Thành lập được 17 tổ tự quản giữ gìn ANTT, an toàn giao thông đã phát huy tốt và đang có sức lan tỏa trong Hội CCB tàn huyện.

Qua nhiều năm Hội CCB huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan (BCH QS huyện, Xã Khánh Yên Thượng, Công an, Huyện Hội CCB tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ cho hội viên Hà Văn Niên bị thương từ năm 1984 tại mặt trận Vị Xuyên Hà tuyên) đến tháng 10 năm 2021 đã có thông báo được hưởng chế độ thương binh.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Đoàn thanh niên và Hội CCB, Các cấp Hội đã phối hợp với đoàn thành niên tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, Thanh thiếu niên về kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021), 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); tuyên truyền, động viên tuyển quân năm 2021; tuyên truyền thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia sinh hoạt Hội và tích cực tham gia các phong trào tại cơ sở, tổ chức giao lưu nói chuyện truyền thống được 02 buổi với 631 lượt người tham gia.

 

Trong công tác xây dựng hội, thường xuyên coi trọng giáo dục chính trị, nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ hội viên giữ vững phẩm chất truyền thống “Bộ Đội Cụ Hồ”, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; có tinh thần, trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân đối với địa phương và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tập trung củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức, cán bộ ở tất cả các cấp Hội đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên , Hội CCB huyện đã kiện toàn bổ sung BCH khóa VI (nhiệm kỳ 2017 -2022) gồm 09 đ/c và 01 đồng chí phó chủ tịch Hội CCB huyện đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng đáp ứng nhiệm vụ công tác Hội . Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Hội kiện toàn bổ sung kịp thời BCH, BTV, Phó chủ tịch, các chi hội trưởng đáp ứng nhiệm vụ công tác Hội. Các cấp Hội từng bước đổi mới phương pháp làm việc, phương pháp lãnh đạo, nâng cao hiệu quả, nắm chắc hội viên gắn với việc tổ chức sinh hoạt các chi hội với nhiều hình thức phong phú duy trì sinh hoạt theo quy định Điều lệ Hội nhất là nhân dịp gặp măt ngày 30/4 (ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) như Hội CCB xã Võ Lao, Chiềng Ken, Thị trấn Khánh Yên, Nậm Dạng, Khánh Yên Thượng vv...; Duy trì tốt tổ an ninh Hội CCB tự quản như các xã Chiêng Ken, Nậm Dạng, Minh Lương, Tân Thượng, Liêm Phú, Dương Quỳ.  Thường trực Hội CCB huyện duy trì chế độ giao ban tháng với các Hội cơ sở vv…

Công tác phát triển hội viên mới được quan tâm, tính đến 30/11/2021 đã kết nạp hội viên mới vào Hội được 94/80  = 117,5 % kế hoạch giao nâng tổng số hội viên lên 3.763, đồng thời đấu tranh với những biểu hiện sai trái của một số hội viên CCB không để hội viên vi phạm kỷ luật, pháp luật. Hội viên CCB là đảng viên là  885/ 3763 = 23,5%. trên tổng số hội viên

Hội CCB huyện thường xuyên nắm tình hình và định hướng hoạt động đối với các Câu lạc bộ, Ban Liên lạc truyền thống đảm bảo hoạt động đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả đánh giá xếp loại năm 2021, Hội Cựu chiến binh huyện Văn Bàn được cấp trên công nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

                                                               Ngày 29/12/2021

                                              Lục Thanh Vấn, Hội CCB huyện Văn Bàn

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 36
  • Tất cả: 71,005
Đăng nhập