Hội CCB tham gia giám sát thực hiện hỗ trợ đối với người hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 95

Trước sự tác động của đại dịch Covid-19, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, người lao động mất việc làm, không có thu nhập, đời sống khó khăn. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Để bảo đảm công bằng xã hội, hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng và phát hiện những vấn đề nảy sinh trong thực hiện chính sách hỗ trợ; Hội CCB tỉnh được phân công chủ trì giám sát Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hội CCB tỉnh đã xây dụng Kế hoạch số 177/KH-CCB và đề cương giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; qua giám sát ban đầu cho thấy:

Sở Văn hóa thể thao và du lịch đã quán triệt nắm chắc Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 về việc công bố danh mục  02 thủ tục văn bản mới ban hành chính trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở.

Để triển khai thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở đã Quyết định thành lập tổ triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ban hành 3 văn bản số 963/SVHTTDL-VP ngày 05/8/2021, văn bản số 967/SVHTTDL- QLDL ngày 06/8/2021, văn bản số 973/SVHTTDL-VP ngày 09/8/2021 hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đến viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch về hồ sơ, thủ tục, quy trình tiếp nhận thẩm định xét duyệt.

Đến nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận, thẩm định và trình UBND tỉnh hỗ trợ 85 trường hợp (51 viên chức hoạt động nghệ thuật, 34 hướng dẫn viên du lịch); UBND tỉnh đã ra Quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 66 trường hợp (41 viên chức hoạt động nghệ thuật, 25 hướng dẫn viên du lịch); Đến thời điểm giám sát Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã giải ngân chi trả 11.130.000đ hỗ trợ được  03 hướng dẫn viên du lịch. Hiện còn 41 viên chức hoạt động nghệ thuật, Ban kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh thẩm định đề nghị dừng hỗ trợ; đối với hướng dẫn viên du lịch hồ sơ thủ tục hành chính về hợp đồng lao động thiếu nội dung, xác định thời điểm gặp khó khăn đề nghị hỗ trợ chưa rõ ràng.

         Qua giám sát cho thấy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch giám sát do Hội CCB tỉnh chủ trì; báo cáo đúng đề cương, khách quan toàn diện. Kết quả đạt được là đã kịp thời triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành ban hành văn bản của Sở, tổ chức tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt và trình đề nghị hỗ trợ kịp thời; có Quyết định của UBND tỉnh và kinh phí đã kịp thời chi hỗ trợ đến đối tượng được thụ hưởng; thông qua đó đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo được niểm tin của những người lao động đối với Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết chung sức phòng chống dịch bệnh Covid-19, vượt qua khó khăn vươn lên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp./.  

Duy Tân
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 22
  • Tất cả: 70,991
Đăng nhập