ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ QUAN HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH NHIỆM KỲ 2017-2022
Lượt xem: 98

Ngày 22 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Khối 3, phường Nam Cường, thành phố Lào cai, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2027-2022.

Tham dự Đại hội, có 10 đồng chí là cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng chí Nguyễn Van Dũng, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Đảng ủy các cơ quan-doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 nêu rõ: Với đặc thù 100% cán bộ, hội viên của Hội là cán bộ thuộc cơ quan thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Hội đã luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực trong chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Hội trực thuộc triển khai thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, trong đó nổi bật là một số nhiệm vụ: Đoàn kết vận động Cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, tuyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia các Cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ...

Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể là:

- 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, không có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa";

- 100% cán bộ, hội viên là Đảng viên được học tập đầy đủ Nghị quyết và được thông tin thời sự kịp thời;

100% cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội theo phân cấp;

- Hằng năm giữ vững danh hiệu cơ sở Hội đạt TSVM,  100% hội viên đạt Danh hiệu " Cựu chiến binh gương mẫu" và đạt "Gia đình văn hóa", trong đó có 20% đến 30% đạt "Gia đình văn hóa tiêu biểu".

- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên biết khai thác, ứng dụng hiệu quả các nền tảng CNTT hiện có phục vụ công tác.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Duy Tân là chủ tịch, đồng chí Lê Văn Tôn là phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Hữu Sự và đồng chí Nguyễn Duy Tân được Đại hội bầu là đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối Đảng ủy các cơ quan-Doanh nhhiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Bài Trần Đính, ảnh Nguyễn Duy Tân
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 860
  • Tất cả: 64,149
Đăng nhập