HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN BẮC HÀ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2021
Lượt xem: 90

Mặc dù, tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường do đại dịch Covid- 19, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn xảy ra, khí hậu biến đổi khó lường, hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động, đời sống của hội viên và nhân dân trên địa bàn. Song, được sự quan tâm  lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Huyện uỷ, sự chỉ đạo của Hội CCB tỉnh Lào Cai, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang; cùng với sự nỗ lực  phấn đấu của cán bộ, hội viên với tinh thần phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ”, năm 2021, Hội Cựu chiến binh huyện Bắc hà đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết của Ban chấp hành Hội đề ra. Kết quả đó, được thể hiện  trên một số lĩnh vực cụ thể sau:                                                         

 

 
Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm2022

 Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền đến hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; chấp hành tốt đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tổ chức 196 buổi tuyên truyền với 10.304 lượt hội viên tham gia nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Tích cực tuyên tuyền đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; củng cố niềm tin, xác định lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, không có hội viên, gia đình vợ con hội viên vi phạm pháp luật; không có con, cháu hội viên tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Bản thân hội viên luôn gương mẫu giáo dục vợ, con, gia đình không nghe kẻ xấu xúi dục, kích động. Cán bộ, hội viên phối hợp tuần tra 169 buổi, 528 lượt, hoà giải thành công 24 vụ, 50 người mâu thuẫn trong nhân dân góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2021 bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp được 06 hội viên vào Đảng. “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương

Các cấp Hội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án phát triển kinh tế của Đảng bộ huyện Bắc Hà giai đoạn 2020- 2025; các mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của hội viên CCB được phát huy. Hiện nay, toàn huyện có 02 doanh nghiệp, 02 HTX do hội viên CCB làm chủ. Số hộ khá, giàu 826; hộ nghèo 77; cận nghèo 68 (theo kết quả điều tra năm 2020). Tiêu biểu có 05 đồng chí được Trung ương Hội và 57 đồng chí được Hội CCB tỉnh tặng danh hiệu “Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi”. Số Hội cơ sở nhận uỷ thác Ngân hàng CSXH 14/19, giảm 02 cơ sở (xã Lùng Cải, Nậm Đét). Số dư uỷ thác do Hội CCB quản lý 66.945 triệu đồng; nợ quá hạn 02 hộ 60 triệu đồng (xã Bảo Nhai). Hội viên CCB vay 210 hộ, số tiền 9,8 tỷ đồng. Tổng số Quỹ Hội 650 triệu đồng, bình quân 451.000 đồng/hội viên. Do xây dựng được quỹ đã tạo điều kiện cho Hội CCB các cơ sở thăm hỏi hội viên khi ốm đau, bệnh tật, hội viên từ trần…

Chi hội Doanh nhân CCB huyện có 12 thành viên hoạt động tương đối hiệu quả, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” các hội viên vượt mọi khó khăn nỗ lực vươn lên có nhiều đóng góp cho xã hội, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn để ổn định cuộc sống. Tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội; hưởng ứng và tham gia mọi chủ trương phát triển kinh tế của địa phương; nhiều hội viên CCB trên địa bàn huyện có nhiều cách làm hay, hiệu quả  kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều hội viên và nhân dân giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021 (ngày 24/11/2021) theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Hội CCB tỉnh.

 Động viên hội viên Cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan đơn vị

 Năm 2021, tổ chức phát động 100% các cơ sở Hội, các chi hội và ký kết giao ước thi đua về phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “5 không” lan tỏa phương thức “1+5”, Hội CCB huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (đặc biệt là xã Bản Liền về đích nông thôn mới năm 2021); tiếp tục thực hiện phong trào “Vệ sinh môi trường nông thôn”, đến nay có 1.367/1.415 hộ hội viên CCB làm nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 97%. Hội viên toàn huyện tham gia 681 ngày công làm đường liên thôn, vệ sinh môi trường, trồng hoa, làm hàng rào, xây dựng khuôn viên công cộng, ủng hộ 125 triệu đồng tiền mặt, 01 hộ hiến 30 m2 đất làm nhà văn hóa thôn.

Hội Cựu chiến binh huyện Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể huyện thực hiện chương trình “Tết cho người nghèo” năm 2021, tặng quà Tết cho hội viên CCB thuộc đối tượng chính sách, hội viên CCB nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 15 triệu đồng; Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị 02 hội viên nhiễm chất độc da cam dioxin đi điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam. Nhân dịp 27/7, Hội CCB các cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể thăm hỏi, tặng quà cho 82 đối tượng chính sách là hội viên CCB, số tiền 18.900 ngàn đồng, Chi hội Doanh nhân CCB huyện tặng 12 xuất, số tiền 2.400.000 VNĐ.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, hội viên 20/20 cơ sở đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, số tiền 21.310.000 VNĐ; ủng hộ Chương trình hỗ trợ 1 triệu phần quà tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid – 19 theo văn bản chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, có 20/20 cơ sở đã ủng hộ (100%), số tiền 22.080.000 VNĐ. Thực hiện văn bản chỉ đạo của huyện, có 15 hội viên CCB các xã Lùng Cải, Tả Củ Tỷ, Bản Liền tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể huyện thăm, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch của huyện. Tuyên truyền cho hội viên thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng hành động và những việc làm thiết thực, hiệu quả..

Phối hợp với lực lượng công an các cấp tổ chức ký kết Chương trình phối hợp năm 2021; tích cực tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, ngăn chặn nạn mua bán người; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Phong trào “Giữ vững an ninh trật tự - an toàn xã hội nông thôn” được đẩy mạnh, rộng khắp, không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có sự việc phức tạp, điểm nóng xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo Hội CCB thị trấn tiếp tục duy trì thực hiện 05 mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc gồm Câu lạc bộ gia đình hội viên CCB không mắc tệ nạn xã hội; câu lạc bộ gia đình hội viên CCB không vi phạm an toàn giao thông; mô hình bảo vệ an ninh trật tự, tố giác các đối tượng tội phạm, tệ nạn xã hội; mô hình CCB chi hội tham gia hoà giải ở tổ dân phố.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn cho các hội viên hiểu, biết cách sử dụng phần mềm giáo dục tài chính, các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi, huy động tiền gửi tiết kiệm, nhận thức đúng lợi ích của việc gửi tiết kiệm; tổ chức kiểm tra, đối chiếu trực tiếp với các hộ vay vốn, đôn đốc các tổ chức Hội cơ sở thực hiện tốt công tác uỷ thác, tăng cường quản lý, sử dụng, thu hồi vốn, lãi đúng kỳ hạn, không để thất thoát vốn hoặc sử dụng vốn sai mục đích. Kiện toàn các Tổ trưởng tổ TK&VV hoạt động kém hiệu quả do Hội CCB các xã quản lý.

 Phối hợp với đoàn thành niên tổ chức tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ có trí tiến thủ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Làm tốt công tác tuyên truyền gọi thanh niên nhập ngũ, dự Lễ giao, nhận quân năm 2021 bảo đảm chỉ tiêu và kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, phối hợp tham gia vệ sinh Nghĩa trang Liệt sỹ, thắp nến tri ân và nhiều hoạt động có ý nghĩa..

Chỉ đạo Hội CCB cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 09/NQ-CCB, ngày 11/01/2021 của BCH Hội CCB Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ CCB nhiệm kỳ 2022-2027, thường xuyên đổi mới nội dung và nâng cao chất luợng, hiệu quả hoạt động theo quy định; xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2021

1. Tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cán bộ, hội viên là đảng viên tham gia đạt 98%, hội viên đạt 85%.

          2. Phong trào “5 không”, đạt 100%;

          - Không có gia đình hội viên đói hoặc ở nhà dột nát;

          - Không có hội viên sinh con thứ 3 hoặc có con cưới tảo hôn;

- Không có hội viên vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội;

          - Không có con trong độ tuổi đến trường mà không được đến trường;

          - Không có hội viên tham gia hoạt động đạo trái pháp luật.

3. Phong trào bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; không có hội viên vi phạm, đạt 100%.

4. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không có hội viên vi phạm, đạt 100%.

5. Kết nạp hội viên mới, đạt 107%. Giới thiệu kết nạp hội viên ưu tú vào Đảng CSVN đạt 80%. Xây dựng Quỹ Hội đạt 100%.

          6. Hội viên gương mẫu 96%, hộ hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 95%, đạt 100% chỉ tiêu.

          7. Qua đánh giá, xếp loại, 100% tổ chức Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội CCB huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, đạt 100% chỉ tiêu.

          8. Chủ tịch, phó chủ tịch Hội 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 04 chủ tịch, 04 phó chủ tịch Hội cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 chủ tịch, 17 phó chủ tịch hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 100% chỉ tiêu. Hội CCB huyện Bắc Hà được Hội CCB tỉnh công nhận đạt đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

 

                                                                                                                                                                   Ngày 27/12/2021

                                                                                                                                                      Bài và ảnh Hoàng Thanh Văn

 

 

Bài và ảnh Hoàng Thanh Văn
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 41
  • Tất cả: 71,010
Đăng nhập